Welkom op privacy-statement.nl

Hier ontwikkelen wij een website die u moet voorzien van alle informatie over de (nieuwe) privacywetgeving. Zo volgt hier informatie over de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe deze invloed heeft op uw bedrijfsprocessen.

Waarom privacy-statement.nl?

Onder de huidige en toekomstige privacywetgeving zijn veel manieren van persoonsgegevens verwerken nog wel toegestaan, mits dit op transparante wijze gecommuniceerd wordt. Ook is voor een rechtmatige verwerking in bijna alle gevallen de (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkene vereist. De manier om aan deze eisen uit de AVG te voldoen is via het privacy statement ofwel privacy verklaring. Vanuit die gedachte is de naam van de website gekozen. Alles valt of staat met een weldoordachte en helder geformuleerd privacy statement.